15 gener 2015

ILP per aturar l’emergència social que es viu a Catalunya

Les associacions de veïns i la Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa, l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC), l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) han començat a recollir signatures de recolzament a la Iniciativa Legislativa Popular de mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional i a la probresa energètica que viuen milers de families a Catalunya.

Davant la paràlisi del Govern de la Generalitat, del Parlament de Catalunya i de les institucions de l’estat Espanyol, la ciutadania pren la iniciativa.

Necessitem la teva signatura.