26 març 2014

Assemblea ordinària 2014

Benvolguts/es  socis/es,

 

Com cada any hem d’aprobar la gestió realitzada i els projectes i pressupost per aquest any. La bona gestió administrativa i la vostra col·laboració torna a garantitzar que l’associació no ha de tenir problemes econòmics, diferent és la situació del voluntariat. Estem començant a dissenyar la Festa Major i ja notem la mancances de personal, aquesta situació és insostenible en el temps, per aquesta raó us volem animar a col·laborar en alló que us sigui possible o ens veurem en la necessitat de deixar de fer activitats, fins i tot la Festa Major.

 

D’aquestes i d’altres temes parlarem el proper dimecres, 2 d’abril, en l’Assemblea Ordinària que es convoca amb el següent ordre del dia i horari:

 

18:00 h. Presentació de les propostes d’activitats per la Festa Major’2014.

18:15 h. Torn de paraules per realitzar propostes, proponer-se com a col·laborador, etc.

19:15 h. Descans

 

20:00 Inici de l’Assemblea Ordinària:

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.

2. Presentació i votació de les activitats i exercici comptable 2013.

3. Presentació i votació de les activitats i pressupost 2014.

4. Informació Festa Major’2014.

5. Precs i preguntes

 

Us recordem que podeu venir tots els dimecres, a partir de les 18 hores, pel local social a fer efectiu el pagament de les quotes de soci.

 

Terrassa, març de 2014