25 març 2014

Campanya de sensibilització contra el consumisme.