23 març 2014

Els serveis de consum de l’ajuntament més a prop de casa gràcies a les associacions de veïns

La FAVT ha signat un conveni amb l’ajuntament de Terrassa per apropar la defensa dels drets de les persones consumidores als barris.

L’ajuntament te uns serveis especialitzats en la defensa de les persones consumidores. Són serveis molt especialitzats, de gran qualitat, però moltes vegades el públic en general no els conèix. Per tal de minimitzar aquesta situació s’ha signat aquest conveni amb dos grans objectius: donar a conèixer els serveis i els drets dels consumidors i, apropar els serveis utilizant la xarxa d’oficines de les associacions de veïns federades a la FAVT.

Document: Conveni signat (395.76 kb)