19 desembre 2013

Anunci de la Federació de Veïns de Terrassa