11 desembre 2013

Informació al comerç

Des de l’Associació de Veïns volem ajudar al nostre comerç i, per començar, res millor que uns consells bàsics sobre el Codi de Consum de Catalunya que es la norma jurídica bàsica en la protecció dels drets de les persones consumidores.

 

  1. Tots els establiments han de tenir un cartell, visible també amb l’establiment tancat. Aquest cartell ha de constar els dies d’obertura i l’horari.
  2. Tots els establiments han de tenir un cartel que informa que disposen de fulls oficials de reclamació i, òbviament, s’ha de deposar d’aquests fulls. Més informació a la web: http://consum.cat/empreses/index.html
  3. Els establiments que facin exposició dels seus productes a la venda han d’indicar els preus de forma visible. No indicar els preus pot ser motiu d’una sanció classificada com a greu.
  4. Tots els preus són amb l’IVA inclòs.
  5. Els establiments tenen l’obligació de facilitar tiquet de compra amb la següent informació: Nom de l’establiment, adreça i NIF; data; indicació del producte/servei i preu.

 

Davant qualsevol dubte des de l’Associació us podem prestar assessorament gratuït però també el podeu demanar a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor: 93 731 59 82 i la web:

http://www2.terrassa.cat/consum/oficina.html