19 novembre 2013

Neteja del barri

L’ajuntament ens ha informat que el barri de Pere Parres està dividit en dues zones.

Entre Transversal (inclós) i Abat Marcet (no inclosa) que s’escombra els dimarts i divendres.

I entre Transversal (no inclós) i 22 de Juliol (no inclós) que s’escombra els dimecres.

Evidentment, situacions excepcionals poden implicar canvis esencialment en les actuacions a realitzar els divendres.